Login

Register

Login

Register

ศึกษาดูงาน โครงการอบรมหลักสูตร “การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ รุ่นที่ 10”

ดร. เสรี นนทสูติ รองกรรมการผู้จัดการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRPD) พร้อมคณะศึกษางาน ได้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร “การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของภาครัฐ รุ่นที่ 10” ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) ชั้น 26 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 โดยมี ดร.พสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ และเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ให้การต้อนรับ

การศึกษาดูงานในครั้งนี้ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRPD) ได้ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนการจัดการข้อพิพาทในสัญญาระหว่างภาครัฐและเอกชน โดย ศาตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร พร้อมทั้งมีการตอบคำถามข้อสงสัยต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ และประสบการณ์ ทั้งในด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก และการจัดการข้อพิพาทในสัญญาระหว่างภาครัฐและเอกชน

ทั้งนี้ สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) ให้บริการแก้ปัญหาระงับข้อพิพาทด้วยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ และการประนอมข้อพิพาททางด้านแพ่งและพาณิชย์ โดยมีความสะดวก มีมาตรฐาน และเป็นธรรม อีกทั้งอนุญาโตตุลาการและผู้ประนอมที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้สามารถหาข้อยุติได้อย่างเหมาะสม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

thThai